بیمه آسیا ۶۰ سال درخشش

معرفی مجموعه سفیران آرامش

مدیریت :

حسین طرفائی

نمایندگی رسمی  کد ۲۵۲۳۲

کارشناس ارشد مدیریت  MBA

مشاور و مدرس بیمه

افتخارات:

کسب رتبه برتر کشوردر حوزه بیمه های زندگی در سال ۱۳۹۶

نمایندگی منتخب جهت اجرای طرح اعطای نمایندگی بیمه های عمر و پس انداز آسیا (آیین نامه۹۶ )

با ما در ارتباط باشید :

اگر پیام خود را ارسال کردید منتظر جواب ما باشید

پشتیبانی واقعی توسط تیم آموزشی مجرب

با بیمه آسیا  آرامش را تجربه کنید